Zabezpieczanie przyszłości transportu publicznego za pomocą nowych technologii

Bezpieczeństwo jest priorytetem numer jeden dla branży transportu publicznego. Jest to coś więcej niż tylko zasada działania i obietnica dla jeźdźców korzystających z transportu publicznego; jest to podstawowa wartość każdego członka Amerykańskiego Stowarzyszenia Transportu Publicznego (APTA). Mężczyźni i kobiety, którzy zarządzają i obsługują systemy transportu publicznego, są w pełni zaangażowani w bezpieczeństwo swoich systemów, pasażerów, pracowników i społeczeństwa. Podczas gdy nowa technologia i polityka nadal zmienia nasze codzienne życie, APTA jest jednym z wiodących orędowników poprawy bezpieczeństwa i ochrony w USA.

Zmiany w polityce

W celu poprawy bezpieczeństwa na przejściu przez Stany Zjednoczone, dnia 16 marca 2016 r. Federalna Administracja Tranzytowa (FTA) wydała ostateczną zasadę programu State Safety Oversight (SSO). Wdrożenie tej zasady wymaga, aby wszystkie państwowe agencje nadzoru nad bezpieczeństwem (State Safety Oversight Agencies – SSOA) spełniały wymogi agencji posiadającej certyfikat SSO w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. SSO są zobowiązane do uwzględnienia szeregu elementów bezpieczeństwa przy certyfikacji bezpieczeństwa, a APTA współpracuje z FTA, aby zapewnić, że jej członkowie są świadomi tego nadchodzącego wymogu politycznego.

Systemy zarządzania bezpieczeństwem

Inną skuteczną metodą poprawy bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jest wdrożenie systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS). SMS to proces zarządzania, który odniósł sukces w branży lotniczej i jest obecnie wdrażany w wielu obiektach transportu publicznego w całej Ameryce Północnej. SMS pozwala agencjom na podejmowanie skutecznych, opartych na ryzyku decyzji poprzez identyfikację zagrożeń i analizę ryzyka. Proces ten dotyczy kwestii bezpieczeństwa w całym sektorze transportu publicznego i obejmuje cztery elementy: politykę zarządzania bezpieczeństwem, zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa, zapewnienie bezpieczeństwa i promowanie bezpieczeństwa. Razem te cztery elementy przyczyniają się do ułatwienia integracji bezpieczeństwa jako podstawowej wartości we wszystkich procesach biznesowych i decyzyjnych, zapewniając, że agencje tranzytowe stają się ogólnie bezpieczniejsze.

Wdrażanie SMS-ów w ramach agencji tranzytowej to nie tylko odpowiedzialność działu bezpieczeństwa, ale raczej ogólnoagencyjne podejście do bezpieczeństwa we wszystkim, co robią. Wiele agencji tranzytowych wdrożyło SMS-y, w tym: Metro Transit Minneapolis-St. Paul, The Greater Cleveland Regional Transportation Authority (GCRTA) oraz The Utah Transit Authority (UTA). Paul, The Greater Cleveland Regional Transportation Authority (GCRTA) oraz Utah Transit Authority (UTA). Wszystkie te agencje znajdują się w stanach, które posiadają programy SSO w pełni certyfikowane przez FTA i znajdują się wśród krajowych liderów w zwiększaniu bezpieczeństwa pasażerów i pracowników tranzytowych poprzez wdrażanie SMS-ów.

Nowa technologia

Nowe technologie wkraczają do branży tranzytowej w wielu obszarach i poprzez wiele różnych funkcji. APTA współpracuje z branżą w celu promowania i wspierania agencji tranzytowych we wdrażaniu tych nowych technologii tranzytowych. Jednym z testowanych obecnie przykładów jest wyposażenie autobusów w innowacyjny system antykolizyjny. System ten ma na celu ostrzeganie operatorów autobusów o pieszych, rowerzystach i innych kierowcach, którzy wjeżdżają do autobusu w martwych punktach podczas jazdy lub przed i po wysadzeniu pasażerów. Dodaje on do autobusów technologię, która obejmuje kamery, czujniki i wyświetlacze cyfrowe, a także elementy oprogramowania do rejestrowania i zgłaszania zdarzeń w razie ich wystąpienia.

Członkowie APTA, podobnie jak Virginia Department of Rail and Public Transportation (DRPT) są krajowymi liderami w promowaniu technologii unikania kolizji w transporcie publicznym.

Jednym z głównych celów Departamentu Transportu Kolejowego i Publicznego jest zapewnienie bezpiecznego i niezawodnego transportu dla obywateli Wirginii, a my aktywnie poszukujemy możliwości wdrożenia nowych technologii, aby uczynić naszą infrastrukturę tranzytową bezpieczniejszą,â mówi Jennifer Mitchell, Dyrektor DRPT. Systemy Wspomagania Kierowców to świetny sposób na dodanie kolejnego elementu bezpieczeństwa do naszego taboru. DRPT planuje w przyszłości wyposażyć 50 autobusów w systemy antykolizyjne.

Technologia kolejowa

Opracowywane są również nowe technologie dla tranzytu kolejowego.Aby utrzymać bezpieczny i pewny system kolejowy, ważne jest, aby zachować bezpieczeństwo pracowników podczas pracy na kolei na prawo od drogi (ROW). Wprowadzono technologie mające na celu dalszą poprawę programów ochrony pracowników dróg (RWP). Metropolitan Atlanta Transit Authority (MARTA) jest jedną z takich agencji; jej program RWP wykorzystuje innowacyjne i zaawansowane technologie w celu zmniejszenia ryzyka wypadków dla pracowników systemu tranzytowego. Obejmuje to tworzenie, testowanie i instalację dwukierunkowych technologii ostrzegawczych, a także system rozpoznawania lokalizacji pracowników dróg z rozszerzonym programem RWP do komunikacji z Centrum Kontroli Ruchu Kolejowego (ROCC). Niektóre z tych systemów informacyjnych wykorzystują opaski na ramiona, które zapewniają dźwiękowe i wizualne ostrzeżenie dla pracowników drogowych, gdy zbliża się wyposażony pociąg. Systemy te informują również ROCC i operatora, gdzie znajduje się pracownik kolejowy, gdzie wjechał lub zjechał z ROW, jak długo pracował w ROW oraz gdzie znajduje się pociąg w stosunku do pracownika kolejowego.

Ważnym środkiem zapobiegawczym w zakresie technologii bezpieczeństwa w branży kolejowej jest pozytywne sterowanie pociągiem, czyli PTC. Jest to system zaprojektowany w celu zapobiegania kolizjom pociągów z pociągiem, wykolejeniom z nadmierną prędkością, wtargnięciom do ustalonych granic strefy roboczej oraz ruchowi pociągu przez zwrotnicę pozostawioną w niewłaściwym położeniu, zgodnie z ustawą o poprawie bezpieczeństwa kolei z 2008 roku. Koleje rozpoczęły instalację i testowanie systemów PTC na skomplikowanej sieci kolejowej, jednocześnie świadcząc te same usługi dla pasażerów i klientów w całym kraju.

Postęp technologiczny

Agencje tranzytowe spoglądają w przyszłość w zakresie bezpieczeństwa i ochrony transportu. Transportation Security Administration (TSA) testuje nową technologię kontroli bezpieczeństwa, która może zidentyfikować obiekty blokujące naturalnie występujące emisje z ciała człowieka i uruchamia alarm, jeśli osoba jest w posiadaniu improwizowanego urządzenia wybuchowego. Ta nowa technologia kontroli bezpieczeństwa może skanować duże tłumy na odległość, jest przenośna i może być montowana na ścianach lub sufitach. Nie emituje ona promieniowania, a dla ochrony prywatności nie wyświetla szczegółów anatomicznych personâs.

W oświadczeniu, administrator TSA David Pekoske zauważył: We współpracy z partnerami przemysłowymi jesteśmy zaangażowani w identyfikację, testowanie i wdrażanie technologii, która odnosi się do zagrożeń dla transportu w całym spektrum.â Technologia ta może pomóc w zwalczaniu rosnącego zagrożenia terrorystycznego w przemyśle masowego transportu. Agencje tranzytowe ściśle współpracują z TSA w celu przetestowania lub pilotowania tej technologii w ramach ich własnych systemów, w tym Los Angeles Metro, Washington Metropolitan Area Transit Authority w Waszyngtonie, The Bay Area Rapid Transit system w rejonie Zatoki San Francisco oraz New Jersey Transit. Alex Wiggins, dyrektor ds. bezpieczeństwa systemu i egzekwowania prawa w metrze w Los Angeles, wyjaśnia: We will continue to evaluate various technologies, with possible implementation of a new passenger screening system this year. Agencje tranzytowe muszą zachować czujność w poszukiwaniu najnowszych technologii, aby sprostać zmieniającym się zagrożeniom dla bezpieczeństwa ruchu tranzytowego.

Bezpieczeństwo i ochrona to coś więcej niż zasada działania i obietnica dla pasażerów; to podstawowa wartość każdej agencji tranzytowej w Ameryce Północnej. APTA kładzie nacisk na bezpieczeństwo i ochronę poprzez wdrażanie na terenie całego kraju SMS-ów i nowych, innowacyjnych technologii, takich jak ochrona pracowników na trasie tranzytowej, pozytywna kontrola pociągów i różne technologie związane z bezpieczeństwem. APTA jest gotowa wspierać branżę w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony poprzez obecne i przyszłe technologie.