W jaki sposób technologia cyfrowa przekształca transport publiczny i mobilność

Obecnie 55% ludności świata mieszka na obszarach miejskich. ONZ przewiduje, że do 2050 r. liczba ta wzrośnie do 68%, dodając 2,5 miliarda więcej ludzi do obszarów miejskich. Choć urbanizacja niesie ze sobą wiele korzyści, to jednak obciąża systemy transportu i mobilności w miastach, powodując zatory komunikacyjne, nieodpowiedni transport publiczny i niebezpieczne drogi. Są to ogromne wyzwania, którym wiele obszarów miejskich po prostu nie dysponuje odpowiednimi środkami, aby im sprostać.

Technologia cyfrowa doprowadziła do rewolucji w sposobie myślenia i prowadzenia transportu publicznego, a dziś ta rewolucja nie wykazuje oznak spowolnienia. Innowacje cyfrowe poprawiają życie ludzi i otwierają przed nimi nowe możliwości, w tym zwiększają wydajność, obniżają koszty i ułatwiają dostęp do transportu publicznego.Â

Nie mówimy tu tylko o nadejściu Ubera i aplikacji do jazdy konnej. Istnieje wiele innowacji technologicznych, które sprawiają, że miasta są nie tylko łatwiejsze w podróży, ale także bardziej komfortowe miejsca do życia.Â

Zwiększanie bezpieczeństwa dla kierowców i pieszych

Drogi stają się dziś coraz bardziej niebezpieczne zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych. W Wielkiej Brytanii, 470 pieszych zmarło w 2017âa 5% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. W tych samych ramach czasowych piesi stanowili ponad jedną czwartą wszystkich zgonów na drogach i liczby te są obecnie na poziomie dziewięciu lat.

W Londynie, mieście, w którym mieszka 8,7 miliona ludzi, średnio 600 osób zginęło lub zostało rannych podczas każdego miliarda spacerów. Tymczasem większość wypadków i ofiar z udziałem rowerzystów ma miejsce na skrzyżowaniu lub w jego pobliżu w zatłoczonych obszarach.Â

Wraz z rosnącą liczbą wypadków drogowych, ofiar śmiertelnych i rannych, kilka technologii cyfrowych przoduje w zmniejszaniu tych liczb.

Parasol Starling pokazuje, jak nawet najbardziej ruchliwe ulice mogą być bezpieczne dla pieszych. Dzięki diodom LED zainstalowanym na powierzchni pasów drogowych, a także kamerze śledzącej każdy obiekt i poruszającą się po nim osobę, droga może następnie pokazać odpowiednie kolory i wzory przejść dla pojazdów i pieszych do naśladowania w czasie rzeczywistym. To interaktywne przejście dla pieszych zawiera również światła ostrzegawcze dla osób rozproszonych, które mogą się zbytnio zbliżyć do pojazdów lub dla kierowców, aby uniknąć dziecka, które wpada w ruch.

Wzory inkluzywne

Aplikacje nawigacyjne, z których dziś zazwyczaj korzystamy, nie zawierają na ogół informacji o tym, czy cele podróży są dostępne dla ludzi, zwłaszcza tych, którzy mają wózki dziecięce, wózki spożywcze, czy też tych na wózkach inwalidzkich. Ten brak integracyjnej konstrukcji ma wpływ nie tylko na możliwości przejścia z punktu A do punktu B, ale również na dostęp ludzi do zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej.

Projektowanie integracyjne powinno stanowić podstawę sposobu, w jaki systemy i usługi transportu publicznego są projektowane, dostarczane i utrzymywane w celu wniesienia prawdziwie pozytywnego wkładu w ekosystem mobilności.

Badanie przeprowadzone w 2012 r. przez Uniwersytet Stanford wykazało, że dane dotyczące transportu nie odzwierciedlają dokładnie tendencji w zakresie mobilności kobiet, co wskazuje na konieczność przeprojektowania systemów tranzytowych w celu dostosowania ich do potrzeb kobiet. Bieżące badanie przeprowadzone przez Bank Światowy pokazuje, że potrzeby kobiet są często pomijane w systemach transportowych, zwłaszcza, że podróżują one częściej niż mężczyźni w celach niezwiązanych z pracą.

Strategia Network Rail’s Inclusive Design na lata 2015-2019 obejmuje m.in. konsultacje z pasażerami, współpracę z decydentami oraz edukowanie ludzi w celu zwiększenia ich świadomości.

Jeśli chodzi o aplikacje, para robi postępy w rozwiązywaniu tego problemu. AccessMap, zaprojektowany przez Taskar Center for Accessible Technology, pozwala użytkownikom w Waszyngtonie, USA, dostosować swoje trasy do ich preferencji (np. nachylenie ulicy, nacięcia krawężników).Â

Tymczasem AccessAble to wyszukiwarka internetowa, która zapewnia użytkownikom szczegółowe przewodniki dostępu do tysięcy miejsc w Wielkiej Brytanii, w tym do miejsc nachylonych lub pochylonych, przewijaków dla dzieci i miejsc parkingowych.

Ograniczenie ruchu drogowego

Wielka Brytania jest dziesiątym najbardziej zatłoczonym krajem na świecie, a przeciętny kierowca traci 178 godzin w 2017 r. podczas ruchu w godzinach szczytu i kosztuje 1 137 funtów.

Zatory w ruchu ulicznym powodują nie tylko marnotrawstwo zasobów, ale także wpływają na zdrowie ludzi.Zatory komunikacyjne zwiększają emisję zanieczyszczeń przez pojazdy i wpływają na jakość powietrza, narażając ludzi na znaczne zagrożenia dla zdrowia.

London’s Congestion Charging Zones wdrożyła automatyczny system opłat za przejazd, wyposażony w strategicznie rozmieszczone aparaty fotograficzne i czujniki, które będą fotografować tablice rejestracyjne i automatycznie pobierać opłaty od kierowców poruszających się po tych drogach w godzinach od 7 rano do 18 po południu (osoby o ograniczonej sprawności ruchowej podlegają zwolnieniom). Strefa Niskiej Emisji działa na terenie całego Wielkiego Londynu i pobiera opłatę od pojazdów o dużej emisji zanieczyszczeń.

Podobna inicjatywa ma miejsce na Manhattanie, w Nowym Jorku, gdzie kierowcy spędzają łącznie 6 400 godzin dziennie czekając na linie poboru opłat.

W Singapurze inteligentne systemy transportowe (ITS) maksymalizują wydajność sieci drogowej i zarządzają przepływem ruchu drogowego poprzez agregowanie danych o ruchu w czasie rzeczywistym. Te informacje mają dwojaką zaletę: mogą lepiej monitorować ruch i zarządzać nim oraz rozpowszechniać dokładne informacje wśród społeczeństwa za pośrednictwem audycji radiowych, smartfonów i stron internetowych. Dzięki temu kierowcy mogą podejmować lepsze decyzje o tym, którą trasę wybrać, aby ominąć zatłoczone i niebezpieczne obszary.

Udostępnianie transportu publicznego osobom niepełnosprawnym

Zjednoczone Królestwo jest jednym z sygnatariuszy Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (KPON). Brytyjska ustawa o równości określa również zasady równego traktowania osób niepełnosprawnych.

Rzeczywistość na miejscu jest jednak inna. Osoby niepełnosprawne napotykają na wiele problemów, w tym brak i/lub zablokowane rampy dla wózków inwalidzkich, budynki bez wind i sklepy bez stopniowego dostępu, wśród wielu, wielu innych. Nasze środowiska i usługi mogą być niepełnosprawne.

Według WHO osoby niepełnosprawne są mniej skłonne do socjalizacji lub pracy, mają gorszy stan zdrowia, niższe osiągnięcia edukacyjne i wyższe wskaźniki ubóstwa z powodu braku dostępnych usług – w tym dostępnego transportu.

Dostosowanie transportu publicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych jest również korzystne dla gospodarki. W rzeczywistości, dostępny rynek turystyczny jest wart 12 mld funtów, podczas gdy funt (siła nabywcza osób niepełnosprawnych i ich rodzin) jest wart 212 mld funtów.

Obecnie dostępnych jest coraz więcej rozwiązań cyfrowych dla osób niepełnosprawnych. Aurrigo stworzyło pierwszy na świecie autonomiczny czteromiejscowy pojazd dla osób niepełnosprawnych. Pojazdy te mogą poruszać się w kilku miejscach, m.in. w centrach miast, na lotniskach i w obiektach zabytkowych.

W Calvium badamy rozwiązanie cyfrowe o nazwie NavSta, we współpracy z Transport for London (TfL), Open Inclusion i Connected Places Catapult. To innowacyjne rozwiązanie mobilne ma na celu pomóc osobom z mniej widocznymi zaburzeniami (np. demencją, autyzmem, lękiem, itp.) w poruszaniu się po stacjach kolejowych.

Przyszłość systemów transportowych

Ludzie oczekują dziś coraz większej cyfryzacji transportu masowego, zwłaszcza że ułatwi im to i przyspieszy dojazdy do pracy. Otwarte dane pomagają również ludziom zobaczyć ich możliwości transportowe, dokonać świadomych wyborów i/lub zasugerować zmiany.

Patrząc w przyszłość, technologie te będą się różnić w zależności od projektu i kraju. Jednak u podstaw tych innowacji cyfrowych leży (i powinny one) skupiać się na projektowaniu sprzyjającym włączeniu społecznemu, zaspokajaniu potrzeb wszystkich grup i dostarczaniu rozwiązań dla wyzwań XXI wieku wynikających z rosnącej liczby ludności miejskiej. Aby nasze systemy transportu publicznego pozostały rentowne i dostępne dla wszystkich, a jednocześnie wywierały jak najmniejszy wpływ na codzienne życie obywateli, sektor publiczny i prywatny muszą nie tylko współpracować, ale także w pełni wykorzystywać ogromne możliwości, jakie oferuje technologia cyfrowa.

.