System transportu publicznego w Singapurze należy do najlepszych na świecie: Raport McKinsey’a

SINGAPORE: Singapur posiada jeden z najlepszych i najbardziej przystępnych cenowo systemów transportu publicznego w porównaniu z 24 głównymi miastami na świecie, według czerwcowego raportu firmy doradczej McKinsey.

Raport – Elementy sukcesu: Miejskie systemy transportowe 24 miast globalnych – ocenił systemy transportowe 24 miast przy użyciu ponad 80 wskaźników w pięciu głównych wymiarach: Dostępność, przystępność cenowa, wydajność, wygoda i zrównoważony rozwój.

Niektóre ze wskaźników obejmowały procent ludności mieszkającej lub pracującej w odległości do 1 km od stacji kolejowej, koszt miesięcznego biletu komunikacji miejskiej, jako procent średnich dochodów oraz średni czas oczekiwania na transport.

Raport obejmował wszystkie środki transportu – osobisty, publiczny, wspólny, rowerowy i pieszy.

Singapur znalazł się na pierwszym miejscu pod względem przystępności cenowej transportu publicznego, a także uzyskał dobre wyniki w zakresie efektywności i bezpieczeństwa transportu.

„Singapur stworzył najlepszy w swojej klasie system transportu publicznego, który jest dostępny, wydajny, wygodny, zrównoważony, a jednocześnie przystępny cenowo” – powiedział raport.

W sprawozdaniu odnotowano, że w 2013 r., kiedy dokonano przeglądu taryf i wprowadzono nowe środki, w tym 15-procentową zniżkę na taryfy dla dorosłych dla pracowników o niskich wynagrodzeniach, bezpłatne podróże dla dzieci i siedem innych ulg, poczyniono ważny krok w kierunku przystępności cenowej.

W rezultacie, ponad milion pasażerów transportu publicznego skorzystało z nowych systemów, powiedział McKinsey.

Miasto otrzymało również wysoką ocenę za zrównoważony rozwój, z jednym z „najbezpieczniejszych i najbardziej zrównoważonych ekologicznie” systemów transportu publicznego, według raportu.Â

W raporcie stwierdzono, że wygoda i elastyczność singapurskiego systemu biletowego, wykorzystującego kartę EZ-Link, jest kolejną „wyjątkową” cechą.

WYSOKA SATYSFAKCJA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW SINGAPURU

Poza wymiarami obiektywnymi, w raporcie przeanalizowano postrzeganie społeczne oparte na badaniach ankietowych 400 mieszkańców każdego miasta, dotyczących ich zadowolenia z dostępnych im opcji mobilności oraz poczucia, że system, z którego korzystali, zmienia się na lepsze.

Skonsultowano się również z ponad 30 ekspertami ds. transportu w celu rozważenia listy wskaźników i odpowiadających im aspektów pod kątem ich znaczenia i wpływu na jakość życia. Â

Spośród mieszkańców Singapuru, którzy wzięli udział w badaniu, ponad 80% było zadowolonych z ogólnej sytuacji w transporcie publicznym.

W raporcie McKinsey’a stwierdzono, że mieszkańcy Singapuru byli najbardziej zadowoleni z wielu analizowanych aspektów, w porównaniu z mieszkańcami z całego świata.

Usługi elektroniczne, takie jak planery podróży, oraz ich ewolucja znalazły się wśród cech transportowych, które według ankietowanych mieszkańców cieszyły się największą popularnością.

Jednakże ankietowani byli zaniepokojeni przystępnością cenową transportu prywatnego, co zostało odnotowane w sprawozdaniu, a co wynikało z celowej polityki Singapuru w zakresie ograniczania liczby samochodów.

HONG KONG, SEUL I PEKIŃCZYK RÓWNIEŻ WYSOKO W RANKINGU.

Z raportu wynika, że cztery z dziesięciu najlepszych miast pod względem transportu publicznego znajdowały się w Azji – poza Singapurem, na liście znalazły się także Hongkong, Seul i Pekin.

McKinsey powiedział, że Hongkong miał jeden z najlepszych na świecie zasięgu transportu publicznego, z 75% ludności i 94% miejsc pracy jest w odległości 1 km od stacji metra.

W szczególności, miasto zdobyło punkty za swój „zaawansowany” system biletowy, kartę chipową Octopus, która może być używana nie tylko do płacenia za usługi transportowe i nietransportowe, ale jest również używana do celów niepłatności, takich jak kontrola dostępu do budynków biurowych.

Miała również najwyższy ranking bezpieczeństwa transportu publicznego, z niższym wskaźnikiem śmiertelności w transporcie publicznym na milion osób w porównaniu z innymi miastami.

Seul uplasował się na drugim miejscu wśród wszystkich miast pod względem efektywności transportu publicznego, a jego postęp wynika z optymalizacji tras autobusowych i budowy ekskluzywnych średnich pasów autobusowych, które, jak wynika z raportu, zwiększyły prędkość autobusów średnio o 30%.

Opracowanie inteligentnego systemu zarządzania autobusami odegrało również kluczową rolę w optymalizacji ruchu autobusowego i dotrzymywaniu rozkładu jazdy, co zwiększyło niezawodność usług autobusowych – stwierdza raport.

Pekin znalazł się w pierwszej dziesiątce we wszystkich pięciu wymiarach, zajmując 10. miejsce – przed 12. Singapurem – pod względem infrastruktury kolejowej.

Spośród badanych miast, 20 zostało wybranych na podstawie wielkości, poziomu rozwoju gospodarczego, charakterystyki systemu transportowego oraz dostępności danych.Kolejne cztery – Berlin, Hongkong, Szanghaj i Singapur – zostały wybrane, ponieważ ich systemy transportowe zostały „uznane za wyróżniające się przez instytucje zewnętrzne”, jak twierdzi McKinsey. .