Pełny raport z seminarium Skybus, streszczenie i prezentacja do pobrania

Pobierz pełne raporty dla Skybusa

Nowe rozwiązanie technologiczne w zakresie Sky Bus Metro oparte jest na koncepcji Sky Wheels przedstawionej w 1989 roku na Światowym Kongresie Badań nad Koleją. Zastosowane technologie są: Sprawdzony system wózków jezdnych z napędem szynowym, powszechnie stosowany w normalnym systemie kolejowym. Technologia silników indukcyjnych liniowych lub asynchronicznych zespołów napędowych prądu zmiennego 3-fazowego? sprawdzone i szeroko stosowane za granicą, jak również w Indiach. Lekkie wagony pasażerskie zwane `Sky Buses? które są zawieszone na wózkach i poruszają się pod prowadnicami kolejowymi, których fizyka może być bardzo łatwo skonstruowana ? powłoki wagonów i linki zawieszenia sprawdzone. Prefabrykowane najnowsze technologie konstrukcyjne, które pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze, co pozwala na łatwą realizację projektu w ruchliwych obszarach miejskich bez zakłócania istniejącego układu komunikacyjnego. Te metody konstrukcyjne są dobrze sprawdzone i nie wiążą się z żadnym ryzykiem realizacji projektu.

Projekt Skybus powstał z myślą o patrze na żałosny stan dróg, jaki stworzyła infrastruktura metra na szerokich drogach, która spowodowała ogromne utrudnienia i opóźnienia, korki dla codziennych użytkowników dróg? Koncepcja metra jako rozwiązania dla korków w mieście oraz obsługi ruchu dużej liczby osób z jednej części miasta na drugi koniec wydaje się bardzo jasna, gdy spojrzy się na nią z poziomu nawierzchni, podczas gdy w rzeczywistości osoby będące właścicielami samochodów i systemu autobusów komunikacji miejskiej obsługiwanego przez rząd nie wyparują z dnia na dzień podczas inauguracji metra.

Rząd może zredukować kilka autobusów na określonych trasach, aby pomieścić metro? Podczas gdy właściciele samochodów prywatnych pod żadnym pozorem nie chcieliby rozstawać się ze swoimi samochodami osobowymi, patrząc na ten scenariusz, zatłoczenie ruchu na trasach metra nie zmniejszy się znacząco? Podczas gdy montaż i uruchomienie metra spowodowało erozję przestrzeni drogowej poprzez umieszczenie wzdłuż drogi słupów do prowadzenia metra nad głową na podwyższonej platformie? Ta koncepcja erozji przestrzeni drogowej w każdych okolicznościach stworzy na ważnych drogach wąskie przestrzenie dla ruchu samochodowego i autobusowego? Gdyby metro zostało uruchomione co najmniej w stanie rozkładu, wielu mieszkańców miasta nie poszłoby na zakup osobistych czterokołowców.? Mając to na uwadze, myśleliśmy o zbudowaniu systemu, w którym erozja przestrzeni przez maskę systemu szybkiego transportu powinna zapewnić dodatkowe udogodnienia drogowe w celu poprawy stanu ruchu, a także zapewnić alternatywny system transportu, jakim jest metro.

Ten rodzaj systemu został z powodzeniem wdrożony w niektórych krajach, gdzie dodano transport drogowy wraz z wprowadzeniem systemu transportowego typu metro? Systemy te określane są jako Sky Bus lub Air Bus w miastach o dużej gęstości metra polis z wyprzedzeniem w krajach Azji Południowo-Wschodniej.