Jak może wyglądać transport publiczny w 2045 r.

Sposób przemieszczania się ludzi zaczyna się zmieniać, a jako profesor strategii transportowej zastanawiam się raczej, czy środki transportu, z których korzystamy dziś, będą nadal istniały na przełomie następnego wieku.

Dorastając, moją ulubioną książką była encyklopedia pasztetów dla dzieci, wydana po raz pierwszy w 1953 roku. Na jednej, dwustronicowej rozkładówce znalazł się pejzaż miejski z adnotacjami, ukazujący wszystkie aspekty budowanego środowiska, z których większość jest nam jeszcze znana. Różne środki transportu ilustrowały pociągi, autobusy, ciężarówki, taksówki, motocykle, rowery, pieszych i prywatne samochody nadal współpracują ze sobą jako system w zasadniczo ten sam sposób.

Ale cały szereg możliwych (choć nie nieuniknionych) zmian społecznych i technologicznych może zrewolucjonizować sposób podróżowania w nadchodzących dziesięcioleciach. Obejmują one zakrojone na szeroką skalę reakcje na agendę dotyczącą zmian klimatycznych oraz zaopatrzenia w energię i bezpieczeństwa energetycznego; zmieniające się trendy demograficzne (takie jak rosnąca liczba osób starszych); rozwój gospodarki opartej na współpracy; coraz częstsze wykorzystywanie dużych ilości danych; oraz widoczną nieuchronność samochodów bez kierowców.

Aby zbadać, jak może wyglądać przyszły system transportu miejskiego, niedawno kierowałem projektem dla nowozelandzkiego Ministerstwa Transportu, w którym badałem, jak ludzie mogą podróżować w roku 2045. Pomogłem opracować cztery scenariusze, wzdłuż dwóch osi zmian.

Pierwsza oś traktowana jako automatyka na jednym końcu, pojazdy są nadal napędzane tak jak dzisiaj (automatyka częściowa). Z drugiej strony, są one bezobsługowe (pełna automatyzacja). Druga oś odnosiła się do tego, jak gęste miasta mogą stać się przyszłością, gdzie ludność jest bardziej rozproszona (jak Los Angeles), a druga, gdzie jest skoncentrowana w większym zagęszczeniu (bardziej jak Hong Kong). Mając na uwadze te osie, wygenerowałem cztery możliwe przyszłości dla transportu publicznego, które mogłyby zaistnieć w miastach na całym świecie.

1. Wahadłowce współdzielone

W âshared shuttleâ miasta, popyt odpowiadający minibusy, taksówki w stylu Uber i mikro-modesâsuch jak wspólne rowery, rowery elektryczne i poduszkowceâto pokryć âlast mileâ do celu są powszechne. Wynajem tych różnych form transportu jest prosty, dzięki płynnym systemom rezerwacji i płatności oraz kwitnącemu duchowi przedsiębiorczości wśród wielu komercyjnych, społecznych i rządowych dostawców usług transportowych. Tymczasem nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska oznaczają, że posiadanie samochodu jest droższe niż kiedyś, a prywatne pojazdy są ograniczone do przedmieść.

Elastyczność jest główną cechą tego scenariusza, z pojazdami i usługami, które dostosowują się do potrzeb jednostek, oraz z tym, jak przestrzeń nieustannie dostosowuje się do potrzeb miasta jako całości. Istnieje również etos współpracy, wzmocniony przez rozwój bardziej zwartego i gęsto zaludnionego miasta, podczas gdy postęp w kierunku pełnej automatyzacji jest powolny ze względu na kwestie bezpieczeństwa i prywatności.

2. Rynek mobilności

Samochody prywatne nadal dominują w transporcie miejskim w scenariuszu rynku mobilności. Wielu obywateli mieszka i często pracuje w rozproszonych, o niskiej gęstości zaludnienia obszarach podmiejskich, ponieważ mieszkania w centrach miast stały się zbyt drogie, by większość z nich mogła sobie na nie pozwolić. Mniej osób chodzi pieszo i jeździ na rowerze ze względu na duże odległości. Zmniejszyło się również wykorzystanie transportu publicznego, ponieważ mniej gęste sieci transportowe oznaczają mniej rentownych tras, chociaż ograniczona sieć zautomatyzowanych pociągów i autobusów jest nadal wykorzystywana do wycieczek do centrum miasta.

Od 2010 r. wykorzystanie samochodów nieco spadło, ponieważ âactive managementâ measuresâsuch as pre-bookable fast lanes and tollsâare are now necessary to control congestion, despite the completion of a sizable road building program in the recent past.

Zamiast tego, komercyjnie dostarczane z góry opłacane, spersonalizowane pakiety âmobility pomagają stymulować korzystanie z całej gamy opcji wspólnej mobilności, takich jak carpooling, wypożyczalnia rowerów i systemy taksówek lotniczych. Stanowią one obecnie około jednej czwartej wszystkich podróży.

3. Połączone korytarze

Społeczeństwo w tym zaawansowanym technologicznie, wysoko zurbanizowanym świecie połączonych korytarzy charakteryzuje się wnikliwymi, ale posłusznymi obywatelami, którzy handlują dostępem do swoich danych osobowych w zamian za możliwość korzystania z niezwykle wydajnego systemu transportu.Dzięki dobrze zaprojektowanym punktom przesiadkowym oraz w pełni zintegrowanym systemom planowania rozkładów jazdy, sprzedaży biletów i informacji, fizyczne przełączanie się pomiędzy różnymi usługami, a nawet różnymi środkami transportu jest bezproblemowe.

Podróżni mogą na przykład poruszać się pieszo, na rowerze elektronicznym lub w odpowiadającym na zapotrzebowanie minibusie do głównego węzła przesiadkowego, następnie wsiąść do kolejki wysokiej częstotliwości, aby przejechać przez miasto i wreszcie wziąć wspólną, autonomiczną taksówkę do miejsca docelowego. Każdy z nich będzie prowadzony przez spersonalizowaną, znaną wszystkim aplikację âtravel ambassadorâ na swoim smartfonie lub wbudowanym chipie, co zminimalizuje ogólny czas podróży, a może zmaksymalizuje możliwości zwiedzania, zgodnie z ich preferencjami.

Prywatne samochody nie są naprawdę potrzebne. Ludzie ufają technologii, która zapewnia niedrogie i bezpieczne usługi transportowe i doceniają życie w pobliżu pracy, rodziny i przyjaciół.

4. Duża ilość pojazdów bezzałogowych

W tej przyszłości floty różnej wielkości pojazdów bezzałogowych zapewniają obecnie około trzech czwartych tych podróży, które nadal muszą odbywać się przez miasto o niskim zagęszczeniu ruchu i zaawansowanej technologii.

Ludzie nadal chodzą lub jeżdżą na rowerze na krótsze wycieczki. Jednak strąki są tak wygodne, że zapewniają niedrogie podróże od punktu do punktu dla osób niezadowolonych z wirtualnych interakcji. Pasażerowie mogą płacić jeszcze mniej, jeśli zgodzą się dzielić z innymi. Strąki są również w pełni podłączone do Internetu, a ich cena jest dostosowana do potrzeb klienta. Ostatecznie, strąki dają ludziom swobodę pracy, nauki lub życia tam, gdzie pogoda jest najlepsza lub domy są najtańsze.

Moje badania nie przesądziły, jaki scenariusz należy realizować. Stwierdzono jednak, że transport publiczny będzie musiał ewoluować, aby sprostać przyszłym wyzwaniom, i że rola rządu nadal będzie miała kluczowe znaczenie w przyszłości, bez względu na to, jaką drogę wybierzemy. Osobiście jednak, jeśli zostaniemy zmuszeni do dokonania wyboru, myślę, że Iâd bardziej sprzyja wspólnej przyszłości wahadłowej niż inniâit po prostu wydaje się bardziej towarzyski.