Autobusowy Szybkie Przejazdy

Autobusowy system szybkiego tranzytu (BRT, BRTS) jest autobusowym systemem masowego tranzytu. Ogólnie rzecz biorąc, system ten posiada specjalistyczną konstrukcję, usługi i infrastrukturę, które poprawiają jakość systemu i łagodzą typowe przyczyny opóźnień autobusowych. Czasami określany jako metro powierzchniowe, BRT ma na celu połączenie przepustowości i prędkości lekkiej szyny lub systemu metra z elastycznością, kosztami i prostotą systemu autobusowego. Może być wdrażany przy stosunkowo niskich kosztach, jest kluczową technologią w miastach krajów rozwijających się i stał się popularny w takich krajach jak Chiny i Brazylia. BRT może wspierać przejście na transport publiczny, przynosząc tym samym szereg korzyści, w tym zmniejszenie zagęszczenia ruchu, zanieczyszczenia powietrza i gazów cieplarnianych oraz lepsze usługi dla ludności w krajach rozwijających się. Jego główną wadą w porównaniu z innymi systemami transportu miejskiego jest zapotrzebowanie na przestrzeń miejską. Aby systemy BRT (podobnie jak inne inicjatywy transportowe) były jak najbardziej efektywne, powinny być częścią kompleksowej strategii, która obejmuje zwiększenie podatków od pojazdów i paliw, ścisłą kontrolę użytkowania gruntów, limity i wyższe opłaty za parkowanie oraz włączenie systemów tranzytowych do szerszego pakietu mobilności dla wszystkich rodzajów podróżnych. Należy je postrzegać głównie jako konkurencję dla rodzajów systemów masowego szybkiego tranzytu (MRT), głównie kolejowych, takich jak metro czy kolej miejska. Główną zaletą BRT w porównaniu z innymi wariantami MRT jest znacznie niższy koszt inwestycji, natomiast jego główną wadą jest zapotrzebowanie na przestrzeń w mieście. W wielu przypadkach, gdy BRT są budowane, powierzchnia dróg dla pojazdów prywatnych jest ograniczona, ponieważ może nie być możliwości zwiększenia całkowitej powierzchni dróg.

Status technologii i jej przyszłego potencjału rynkowego

Zintegrowana sieć transportowa Curitibaâs (Brazylia) jest często wymieniana jako pierwszy BRT na świecie, działający od lat 70-tych XX wieku. Służyła jako źródło inspiracji dla wielu innych miast w Ameryce Południowej i Północnej, ale dopiero po 2000 roku BRT stały się popularne, z przełomowymi przykładami takimi jak TransMilenio w Bogocie, TransJakarta i Metrobus w Mexico City. W chwili obecnej BRT są technologią w pełni gotową do wprowadzenia na rynek i zostały z powodzeniem wdrożone w kilkudziesięciu miastach zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

W 2010 roku w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji budowanych jest ponad sto BRT-ów. BRT są generalnie postrzegane jako opcja o znacznym potencjale w miastach krajów rozwijających się. Na całym świecie w 163 miastach na dobę przybywa prawie 30 milionów pasażerów korzystających z BRT, a łączny koszt BRT wynosi 4 256 km.

W jaki sposób technologia może przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska naturalnego

BRT mogą wnieść istotny wkład w zrównoważony system transportu miejskiego. Jest on bardziej energooszczędny niż konwencjonalne systemy autobusowe na osobokilometr ze względu na wyższe prędkości i większą pojemność autobusów. Może on również poprawić podział modalny w kierunku większego wykorzystania transportu publicznego.

Środowiskowe

Wykorzystanie transportu publicznego: redukcja emisji gazów cieplarnianych w miastach Ameryki Łacińskiej